Hola a tots!

Rere escoltar l’entrevista a Manel Grávalos sobre la senyalística, arribo a la conclusió de que el paper del dissenyador en aquest camp és purament informatiu, a partir del qual es crea un sistema que suggereix una informació la qual l’usuari decideix que fer amb aquesta. És un camp de vessant més científica, que a partir de la capacitat comunicativa que té, ens indica la informació de forma clara i freda.

Una de les temàtiques a destacar a l’entrevista és el plantejament de la necessitat de la senyalética, ja que aquesta realment indica coses que majoritariament podrien ser intuïtives o esbrinades sense que ens siguin informades. D’altra banda, jo opino que és un sistema que agilitza el procés de orientació i que això és una facilitat que no afecta a l’intel·lecte humà i que per tant, no és necessaria però si útil.

Segons el meu punt de mira, els sistemes de senyalització poden indicar la direcció però no haurien de ser sobre-utilitzats ja que si ens informen sobre totes les dades possibles, les senyals més útils deixen de destacar i no sabem diferenciar l’importància i ús d’aquestes.

Per últim, crec que aquestes poden ser utilitzades de forma creativa i poder aportar aquest element orientatiu tot i jugar amb l’usuari, de forma que provoqui que el receptor hagi de pensar de forma diferent.

Que’n opineu vosaltres?